USAID projekat „Diaspora Invest“

Dana 16.05.2023. godine općinski načelnik je potpisao memorandum o partnerstvu sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj USAID-om kroz koji će se zajedničkim aktivnostima razvijati lokalni grant program i podržati aktivnosti uključivanja dijaspore u ekonomski i društveni razvoj zajednice.

Održana 25. sjednica OV Vareš

Dana 27.04.2023. godine sa početkom u 15:00 sati održana je 25. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 16 od ukupno 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda osim tačke pod rednim brojem 1 Izvještaj / Izvješće o izvršenju budžeta / proračuna Općine Vareš za period januar / siječanj - mart / ožujak 2023. godine, su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju.

Delegacia USAID-a u posjeti općini Vareš

Dana 14.04.2023. godine općinu Vareš posjetila je delegacija Eastern Mining-a i USAID-a. Delegaciju Eastern Mining-a su činili: Alem Logo - Generalni izvršni direktor, Arnela Babić - Šef partnerstva. Ispred USAID-a delegaciju su činili: Jasenka Ćorić - Zamjenik direktora projekta, Feđa Begović - Vođa tima za razvoj turističkih proizvoda.

Poziv vlasnicima dvojnog porodičnog stambenog objekta

Služba za prostorno uređenje općine Vareš ovim putem poziva vlasnike dvojnog porodičnog stambenog objekta koji se nalazi u ulici Nikovac u Varešu, na zemljišnim parcelama označenim kao k.č.br. 619 i k.č. 620 K.O. Vareš.

Prema podacima Zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u Visokom, predmetni objekat je u vlasništvu sljedećih lica:

Održana 24. sjednica OV Vareš

Dana 30.03.2023. godine sa početkom u 14:00 sati održana je 24. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 19 od ukupno 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda osim tačke pod rednim brojem 2 "Izvještaj o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Vareš i Općinskog načelnika za 2022. godinu", su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju. Sjednica je završila u 15:25.

Edukacija za nove proizvođače povrća u zaštićenim prostorima

Dana, 28.03.2023. godine u sali Općine Vareš održana je edukacija za nove korisnike u projektu „Ekonomsko osnaživanje socijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plasteniku“ koji se provodi u saradnji Općine Vareš i Muslim Aid Association“.

Potpisan ugovor o nabavci kontejnera i kanti za prikupljanje otpada

Danas, 21.03.2023. u kabinetu općinskog načelnika, potpisan je ugovor o nabavci kontejnera i kanti za prikupljanje otpada. Ugovorna vrijednost robe iz ovog ugovora bez uključenog PDV-a iznosi 21.369,70 KM. Ugovor su potpisali Općinski načelnik Zdravko Marošević i Samir Zerdo predstavnik firme T&A Auto koja je dobavljač u ovom projektu.

Direktor firme "Nova Mining" u posjeti kod načelnika

Dana 20.03.2023. godine općinu Vareš posjetila je delegacija firme "Nova Mining". Delegaciju su činili: Şirzat Karataş – Direktor projekta, Timur Cenk Şekillioğlu- Glavni administrativni službenik - CAO, te Fatima Babajić- Administrativni radnik - Prevodilac.

Posjeta predstavnika asocijacije Muslim Aid i donatorske organizacije Crkve Isusa Krista

Dana 16.03.2023. godine u kabinetu općinskog načelnika Zdravka Maroševića upriličen je sastanak povodom implementacije projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno ugroženih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicma“ koji se realizira u saradnji Muslim Aid Association i Općine Vareš.

Ministar Vinko Marić u službenoj posjeti Općini Vareš

Dana 07.03.2023. godine u kabinetu općinskog načelnika  Zdravka Maroševića upriličen je zvanični prijam novoimenovanog ministra poljoprivrede, šumarstva i vodprivrede  u Zenićko-dobojskom kantonu Vinka Marića i njegovih saradnika iz resora poljoprivrede.

Udruženi sadržaj