Izrada studije izvodljivosti za sanaciju jezera Veovača

Danas 20.12. 2017. godine održan je sastanak sa ciljem izrade studije izvodljivosti za sanaciju jezera Veovača. Sastanku su prisustvovali predstavnici mađarske firme Naturaqua Csoka Arpad i Szabalocs Kozar, ekonomski savjetnik pri mađarskoj ambasadi u Sarajevu Peter Hetei, predstavnik vanjskotrgovinske komore BiH Amir Huljić te predstavnici općine.

Sastanak zvaničnika Obrtničkih komora FBiH i ZDK sa predstavnicima "Starih zanata" Vareša

Dana 18.12.2017. godine u službenoj posjeti Općini Vareš bili su predsjednik Obrtničke komore ZDK Seid Brka, Željko Babić predsjednik Obrtničke komore FBiH i Rasim Hamidović član Upravnog odbora Obrtničke komore Tuzlanskog kantona, zajedno uz predstavnike starih zanata grada Vareša ugostio ih je načelnik Općine Vareš Zdravko Marošević.

Potpisan Ugovor o kupovini vozila za "Dobrovoljno vatrogasno društvo"

Danas 15.12.2017. godine u Općini Vareš potpisan je Sporazum o kupovini vozila između "Dobrovoljnog vatrogasnog društva" Vareš i Kantonalne uprave civilne zaštite ZDK.

Rješenje o imenovanju prinudnog upravitelja zgrada

Na osnovu člana 31. Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ br.4/16), te članova 9.i 10. Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja br.01-86/17 od 30.03.2017.

Potpisan ugovor sa Centrom za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK

Danas, 12.12. 2017. godine općinskog načelnika je posjetila Meldina Ugarak direktorica Centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona. Svrha posjete je bilo potpisivanje ugovora o sufinansiranju rada centra kojeg koriste i osobe sa posebnim potrebama sa područja Općine Vareš.

Javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2018. godinu

Dana 11.12.2017. godine u sali Općine Vareš održana je javna rasprava o Nacrtu općinskog budžeta za 2018. godinu.

Zdravko Marošević najnačelnik u 2017. godini

Žiri Europske neovisne Agencije za izbor i promociju najuspješnijih poslovnih ljudi i kompanija odlučio je dodijeliti priznanje načelniku Općine Vareš gosp. Zdravku Maroševiću kao najnačelniku za 2017. godinu. Prestižno priznanje vareškom načelniku uručeno je sinoć 07.12.2017. godine u Banskim dvorima u Banjaluci, gdje je održana 37.

Javna rasprava - Nacrt budžeta Općine Vareš za 2018. godinu

Javna rasprava o Nacrtu budžeta/proračuna Općine Vareš za 2018. godinu održat će se 11.12. 2017. godine u 13:00 sati u sali Općinskog vijeća Vareš. Pozivamo građane da prisustvuju javnoj raspravi i daju svoje prijedloge i sugestije kako bi konačna verzija budžeta za 2018. godinu što bolje odgovorila potrebama svih građana Općine Vareš.

Javni uvid - Ekva Vareš d.o.o. Vareš

Investitor Ekva Vareš d.o.o. Vareš, Pajtov Han, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Projekat izgradnja mHE Kula na rijeci Stavnja, instalisane snage 3,370 MW na lokaciji općine Vareš.

Dvanaesta sjednica OV Vareš

Danas 30.11.2017. godine na rasporedu je bila dvanaesta sjednica OV Vareš. Sjednica je započela u 15:00. Sjednici je prisustvovalo 18 vijećnika. Na dnevnom redu su bile sljedeće tačke:
1. Prijedlog Rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Općine Vareš.
Udruženi sadržaj