Poziv na javnu tribinu

Pozivamo vas na javnu tribinu pod nazivom "Zdravlje bubrega - svima svugdje" koja će se održati 15.03.2019. godine s početkom u 18:00 sati u velikoj sali Općine Vareš. Neke od tema o kojima će se na tribini govoriti su: prevencija i lijčenje bubrežnih bolesti, transplatacija bubrega, uloga donorske mreže, donorska kartica i dr.

Obilježen 8. Mart u Općini Vareš

I ove godine načelnik Općine Vareš gosp. Zdravko Marošević je pozvao zaposlenice općinskog organa uprave i ostalih institucija kojima je općina osnivač u općinsku salu kako bi im podijelio poklone i održao prigodni govor. Naglasio je važnost žene u društvu i pozvao sve zaposlenice da svojim radom i zalaganjem budu primjer i muškim kolegama.

Direktorica TVSA u radnoj posjeti Varešu

Danas 07.03. 2019. godine direktorica TVSA Edina Fazlagić, sa svojim suradnicima, boravila je u radnoj posjeti Varešu. Delegacija iz Sarajeva posjetu je započela radnim sastankom u kabinetu načelnika, gdje su iskoristili priliku da se zahvale na dosadašnjoj saradnji i načelniku Maroševiću uruče skromni poklon.

Potpisan Sporazum o saradnji između lokalnih subjekata zaštite djece od nasilja na području općine Vareš

Poštujući odredbe UN Konvencije o pravima djeteta koja svakom djetetu garantuje neotuđivo pravo na život, rast i razvoj te najviši mogući standard obrazovanja, zdravlja i socijalne zaštite, 28. februara 2019.

Nastavak istraživanja firme "Eastern mining"

Dana 27. 02. 2019. godine, u prostorijama Općine Vareš, održana je Usmena javna rasprava s ciljem pribavljanja odobrenja za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja kompleksne rude olova, cinka, barita i pratećih mineralnih komponenti na proširenom istražnom prostoru Rupice-Borovica i Veovača-Orti-Selište-Mekuše, općina Vareš.

Održana 5. svečana sjednica OV Vareš povodom Dana neovisnosti BiH

Danas, 28.02.2019. godine sa početkom u 14:00 sati održana je 5. svečana sjednica OV Vareš. Sjednici su prisustvovali, osim vijećnika OV Vareš i predstavnika općine koji prisustvuju i redovnim sjednicama, direktori javnih preduzeća i ustanova, zastupnici u skupštini ZDK te kantonalni ministar Fahrudin Brkić.

Anketa - izrada strategije razvoja kulture, turizma i sporta

JU „Centar za kulturu i edukaciju“ Vareš i Općinska služba društvenih djelatnosti poziva zainteresirane građane da učestvuju u anketi koja je kreirana sa ciljem prikupljanja neophodnih podataka o potrebama u oblasti kulture.

Vareška delegacija u posjeti Parizu

U okviru partnerskog projekta između dvije lokalne zajednice, Općine Vareš i jedne od općina grada Pariza, Choisy-le-Roi, a na poziv gradonačelnika navedene općine gosp. Didiera Guillaume, u vremenu od 15. do 18. Februara 2019. godine delegacija Općine Vareš je boravila u Choisy-le-Roi.

Nastavljena suradnja Općine Vareš i HELPa

Njemačka organizacija HELP, koja dugo djeluje na prostoru općine Vareš, nastavit će dalju suradnju. Dana 30.01.2019.g. u Varešu je potpisan ugovor o implementaciji projekta “Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti regije zapadnog Balkana 2019. – 2020.”, a potpisali su ga načelnik općine Vareš Zdravko Marošević i predstavnik HELP-a za BiH Almin Adžović. 

Javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja odraslih

Na osnovu Rješenja o ispunjavanju uvjeta rada i izvođenje programa za osnovno obrazovanje odraslih u JU OŠ „Vareš“ u Varešu, Zakona o obrazovanju odraslih ZDK („Službene novine ZDK“  broj 5/14), Obavještenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK broj:  10-38-96-102- 01/18. Od 03.09.2018.

Udruženi sadržaj