Nastavak istraživanja firme "Eastern mining"

Dana 27. 02. 2019. godine, u prostorijama Općine Vareš, održana je Usmena javna rasprava s ciljem pribavljanja odobrenja za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja kompleksne rude olova, cinka, barita i pratećih mineralnih komponenti na proširenom istražnom prostoru Rupice-Borovica i Veovača-Orti-Selište-Mekuše, općina Vareš.

Nosioc javne rasprave je bilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (FMERI), sukladno nadležnosti za izdavanje predmetne dozvole, na osnovu prethodno podnesenog zahtjeva od strane privrednog društva "Eastern Mining" d.o.o. Sarajevo. 

Javnoj raspravi su, uz predstavnike FMERI i investitora "Eastern Mining" d.o.o. Sarajevo prisustvovali i ostale utvrđene interesne strane u postupku izdavanja odobrenja za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja, odnosno predstavnici Općine Vareš, triju mjesnih zajednica: Pržići, Daštansko i Borovica, predstavnica Ministarstva privrede ZDK, predstavnik Elektroprivreda HZHB, predstavnici privrednog društva "BBM-VAREŠ" d.o.o. Vareš, kao i predstavnici konsultantske kuće "ENOVA" d.o.o. Sarajevo koja je angažovana na izradi dokumentacije za izdavanje okolišne dozvole i prethodne vodne saglasnosti. 

Nakon uvodnih riječi voditeljice javne rasprave (FMERI), uslijedilo je navođenje dokumentacije investitora koja je predata uz zahtjev za ishodovanje odobrenja za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja na proširenom istražnom prostoru, kao dio obavezne zakonske procedure. Ovom prilikom naglašeno je i da je projektna dokumentacija stavljena na uvid prisutnima za vrijeme rasprave, a potom su prisutne interesne strane pozvane da se pojedinačno izjasne o davanju saglasnosti na izdavanje predmetne dozvole za izvođenje geoloških istražnih radova na proširenom istražnom polju. 

U pojedinačnom izlaganju interesnih strana, prisutni su ponaosob izjavili da su saglasni sa izdavanjem dozvole za istražne geološke radove u proširenom istražnom području Rupice-Borovica i Veovača-Orti-Selište-Mekuše, općina Vareš, pod uslovom da investitor i ubuduće ispunjava sve pozitivne zakonske propise FBiH/BiH, te održava dobru i pravovremenu komunikaciju sa lokalnim institucijama i lokalnim stanovništvo kao što je to bila praksa i do sada. Na kraju javne rasprave prisutni su dali i svoju pismenu saglasnost na ishodovanje dozvole za istražne radove u proširenom obuhvatu, koje čine sastavni dio službenog zapisnika izrađenog od strane FMERI.

Na kraju javne rasprave predstavnici investitora "Eastern Mining" d.o.o. Sarajevo su najavili i skorašnje otvaranje Informativnog centra za građane na području Vareša, gdje će i šira javnost imati priliku doći i informirati se o projektnim aktivnostima, čija se implementacija planira na lokalitetima Rupice-Borovica i Veovača.