Javna rasprava o Nacrtu Zakona o nabavci, držanju i nošenju oružja

Danas 19.06.2018. godine u velikoj sali Općine Vareš je održana javna rasprava o Nacrtu Zakona o nabavci, držanju i nošenju oružja i municije. Javnu raspravu je vodio Miralem Duraković, šef Ureda policijskog komesara i inspektor policijskog inspektorata Vahid Đelo.

Među prisutnima su bili predstavnici MUP-a, građani Vareša, kao i članovi različitih lovačkih udruženja, kojih se Nacrt ovoga Zakona itekako tiče.

Prema riječima gosp. Durakovića Zakon je kroz godine implementacije prošao kroz transformaciju koja se ogleda izmjenama u 2013. godini, koje su se odnosile na usaglašavanje odredbi Zakona sa međunarodnim aktima i EU direktivama što se u budućoj praksi pokazalo veoma učinkovitim. Međutim kako vojna tehnologija napreduje, idući u skladu sa vremenom, tako i ovaj Zakon zahtijeva dopune i usavršavanje. Inicijativu za donošenje Zakona su podnijeli poslanici iz Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koja je prihvaćena u skladu sa evropskim standardima.

Odredbe koje donosi Nacrt Zakona o nabavci, držanju, nošenju oružja i municije su između ostalog promjene u vidu da lica koja su već ranije registrovana kao lica koja posjeduju oružje, uzimajući u obzir lica koja se poslije dužeg perioda pauze od samog posjedovanja ponovo odluče na registraciju, imaju dužnost da donesu potvrdu iz nadležne policijske stanice o ranijoj registraciji radi oslobođanja ponovnog polaganja stručnog ispita rukovanja oružjem.

Odreba koja se takođe smatra značajnom je i ona o nabavci municije, odrebe po kojoj se u prošlosti morao podnijeti zahtjev kod nadležne policijske stanice koja izdaje odobrenje i rješenje o izdavanju 80 komada municije za period od jedne godine, međutim nakon mnogih primjedbi lovačka društva su izuzeta iz ove odredbe kao i druga fizička lica, time osiguravajući osobama koje posjeduju vatreno oružje neograničenu količinu municije u toku jedne godine isključujući ponovni zahtjev za odobrenje kod nadležne policijske stanice. Naime nakon kupnje, licencirana oružarnica dostavlja izvještaj policijskoj stanici o podacima kupca koja se uvodi u evidenciju.

Zakon o nabavci, držanju, nošenju, oružja i municije je po prirodi rigorozan, te se u izradi Nacrta ipak nastojalo pristupiti različitim zahtjevima, primjedbama što od strane fizičkih lica, tako i lovačkih organizacija u cilju da se nađu što bolja i adekvatnija rješenja.