Potpisan "Plan aktivnosti za implementaciju Platforme za mir 2018.-2020."

Dana 27.04.2018. godine Općina Vareš potpisala je "Plan aktivnosti za implementaciju Platforme za mir 2018.-2020." u okviru projekta PRO - Budućnost (povjerenje razumijevanje, odgovornost za budućnost).

Platforma za mir je okvirni i deklarativni dokument, koji ističe mir kao jednu od temeljnih i najvećih vrijednosti Bosne i Hercegovine, njenih naroda i građana. Platforma je namijenjena da posluži kao temelj, ne samo u smislu izgradnje povjerenja i osnaživanja procesa pomirenja među narodima u našoj zemlji, nego kao i okvir za poduzimanje konkretnih aktivnosti za koje se Općina, kao dio lokalne samouprave treba opredijeliti. Podrška Platformi će se obezbijediti kroz predlaganje, donošenje i implementaciju formalnih odluka od strane općinskog načelnika, koje će omogućiti i osigurati provođenje relevantnih odredbi iz Platforme na nivou općine. Osnovni ciljevi i ishodi obuhvaćeni potpisivanjem Platforme za mir su između ostalog:

⦁ Sveobuhvatno zagovaranje za procese izgradnje mira i pomirenja, te njihovo prihvatanje među svim konstitutivnim i ostalim narodima, građanima i vjerskim zajednicama u BiH;

⦁ Međusobno povjerenje, razumijevanje i odgovornost u svim društvenim sferama

⦁ Podizanje svijesti građana i stvaranje kulture dijaloga u kojoj će građani moći saznati za postojanje drugačijih interpretacija društvenih odnosa i odgovornosti, bez štetnih uticaja ili ideologija podjele

⦁ Dinamičnije i brže uključivanje vlasti u mirovne aktivnosti civilnog društva i nevladinog sektora

⦁ Identificiranje predstavnika svih nivoa i sfera društva - političara, vjerskih vođa, građanskih aktivista, predstavnika manjina, intelektualaca, novinara, prosvjetnih radnika, žrtava rata, marginaliziranih grupa i drugih - koji su spremni transformirati svoju sklonost mirvonim nastojanjima u konkretne aktivnosti koje afirmiraju ljudska prava i poboljšavaju međusobno povjerenje, razumijevanje i odgovornost.

Na ovaj način Općina Vareš kao partner, podržava Platformu za mir, u okviru projekta PRO - Budućnost, baziranog na principima izgradnje mira i povjerenja među građanima i građankama svih etničkih i vjerskih skupina u Bosni i Hercegovini, odnosno stoji na raspolaganju da poduzme sve aktivnosti vezane za implementaciju projekta na području općine. Platforma će služiti kao podrška ka inicijativi svih općinskih organa, uposlenika, organizacija civilnog društva, medija i građana da provode aktivnosti zasnovane na principima sadržanim u Platformi.