Nabavka vatrogasne zaštitne opreme za potrebe PVJ Vareš

U petak 25.05.2018. godine u Varešu ispred prostorija Profesionalne vatrogasne jedinice dostavljena je i uručena vatrogasna zaštitna oprema komandiru PVJ Vareš Izudinu Muftiću od strane odabranog ponuđača, kompanije "Fire trade" d.o.o. iz Srebrenika.

Nabavka vatrogasne zaštitne opreme za intervencije Profesionalne vatrogasne jedinice Vareš je izvršena putem dodjele donacijskih sredstava u vrijednosti od 10.000 KM, po Javnom pozivu BH Telecom d.d. Sarajevo na koji je aplicirala Općina Vareš.

Nabavka uključuje komplet opremu za devet članova Profesionalne vatrogasne jedinice:

- Vatrogasne (intervencijske) zaštitne hlače

- Vatrogasni šljem sa zaštitnim vizirom i baterijskom lampom

- Zaštitne čizme

- Zaštitne cipele

- Vatrogasne zaštitne rukavice