Podrška Općine Vareš Udruženju za sport i rekreaciju invalida Vareš

Dana 15.05.2018. godine u uredu općinskog načelnika Zdravka Maroševića u posjeti je bio Ešref Pajt, predsjednik Udruženja za sport i rekreaciju invalida Vareš. Razlog posjete su bili nedavno ostvareni rezultati i osvojene medalje članova pomenutog Udruženja na takmičenju u Kaknju i Tuzli.

Ovim činom i priznanjem od strane načelnika, Općina Vareš će i dalje nastojati da prati i istraje na datoj podršci sportistima na području općine, u ovom slučaju sportistima invalidima uprkos nedostacima i teškoćama sa kojima se suočavaju. Obaveza je Općine Vareš da podržava kategorije osoba sa invaliditetom, da  bi na primjeren način ispunjavali svoje dnevne, kulturne, sportske, rekreativne i ostale društvene aktivnosti.

Inače inicijativu za ponovno osnivanje Saveza za sport i rekreaciju invalida Vareš je pokrenuo Ešref Pajt, predsjednik SSRI, na skupštini održanoj 20.04.2018. godine. Na skupštini je kreiran i novi Statut, te izabrana tijela koja će vršiti funkciju u sklopu Saveza.