Završena edukacija " Pisanja projektnih prijedloga/bazični nivo" uz podršku Općine Vareš

Dana 17.02.2018. godine u sali Općine Vareš sa uspjehom je zaključen projekat "Pisanje projektnih prijedloga - bazični nivo", petom u nizu grupnom edukacijom, organizovanom od strane Udruženja za afirmaciju žene u Bosni i Hercegovini uz podršku Općine Vareš.

Projekat čiji sastavni dio uključuje jednodnevnu radionicu, na kojoj se učesnicima praktičnim primjerima nastoji približiti način pisanja projektnih prijedloga u cilju pribavljavanja finansijskih ili drugih sredstava od strane različitih donatora. Edukacija na području općine Vareš je započela 13. januara 2018. godine, organizovanjem prve radionice, na kojoj je učestvovalo 20 osoba. Nakon što su radionice privukle veliku pažnju i zainteresiranost građana Vareša, slijedeći primjer prve grupe projekat se nastavio organizovanjem još četiri grupne edukacije u kojima je uzimajući ukupan broj učestvovalo 88 članova iz različitih društvenih sfera. Učesnicima projekta su dodijeljeni odgovarajući certifikati koji će služiti kao dokaz za uspješno završenu edukaciju.

Amela Imamović Arifović, predsjednica Udruženja za afirmaciju žene u BiH i glavni predavač na svim radionicama koje se održavaju u sklopu projekta naglasila je da je nakon realizacije projekta u Varešu bila pozitivno iznenađena odazivom građana za ovaj vid edukacije.

"U ostvarenju ovakvih ideja za projekat je veoma bitna saradnja, a mi smo je imali zahvaljujući općinskom načelniku Zdravku Maroševiću, naišli smo na puno razumijevanje i podršku za realizaciju projekta u Varešu", kazala je predsjednica Udruženja. Kao projekt menadžer radi od 2015. godine, ujedno kao i trener za ljudska prava, a trenutno je zaposlena na mjestu Sekretara Ureda direktora JU Kantonalna bolnica Zenica.

Načelnik Općine Vareš, Zdravko Marošević prisustvovao je edukacijama naglasivši koliko su edukativni projekti bitni za Vareš, grad koji nastoji da se razvija u evropskom pravcu i da se među građanstvom promoviše takav duh, upravo obukom koja će pomoći u daljnjem profesionalnom i ličnom razvoju što svakako odlikuje projekat "Pisanja projektnih prijedloga".

Edukacije su zasnivane na principu prezentacije i objašnjenja osnovnih pojmova koji karakterišu jedan projektni prijedlog uz konkretne primjere kako treba izgledati uspješan projekat i šta ujedno čini projekat primamljiv donatoru i s kojim se određeni donator može poistovjetiti. Na kraju svake radionice učesnici su dijeljeni u grupe, u kojima su timskim radom imali zadatak da u kratkom vremenskom periodu sklope vrijedne ideje za prezentaciju dva mini-projekta.