Izrada studije izvodljivosti za sanaciju jezera Veovača

Danas 20.12. 2017. godine održan je sastanak sa ciljem izrade studije izvodljivosti za sanaciju jezera Veovača. Sastanku su prisustvovali predstavnici mađarske firme Naturaqua Csoka Arpad i Szabalocs Kozar, ekonomski savjetnik pri mađarskoj ambasadi u Sarajevu Peter Hetei, predstavnik vanjskotrgovinske komore BiH Amir Huljić te predstavnici općine.

Sredstva za izradu studije osigurala je mađarska vlada a tehničku pomoć i svu raspoloživu dokumentaciju će obezbijediti Općina Vareš. Studiju će raditi firma Naturaqua koja ima dugogodišnje iskustvo u sanaciji i revitalizaciji okoliša nakon eksploatacije rude, a kompletan dokument će biti gotov do kraja aprila 2018. godine.

Studija je početni korak ka sanaciji tog područja a načelnik je izrazio zadovoljstvo što će studiju raditi mađarska firma zbog toga što je Mađarska članica EU i ta činjenica će svakako pomoći u iznalaženju fondova za sanaciju jezera, prvenstveno misleći na fondove Evropske unije.

Zajednički zaključak je da problem treba shvatiti ozbiljno i što prije pristupiti sanaciji jer se jezero nalazi na vareškoj općini ali predstavlja prijetnju za sve općine koje se nalaze nizvodno od Vareša.

Nakon sastanka u općini mađarska delegacija se uputila na lokalitet Veovače kako bi pregledali lokaciju i pripremili se za daljnje korake.