Opredjeljenja i pravci razvoja agrara Vareša

Danas (26.04.2013.godine) u Općini Vareš održan je radni i savjetodavni sastanak između Stručne općinske službe, poljoprivrednih proizvođača naše općine i prof. dr. Nezira Tanovića sa Agromediteranskog fakulteta Mostar, Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar.

Današnji sastanak je drugi po redu na temu „Opredjeljenje i pravci razvoja agrara na području Općine Vareš“ za naredni period. Sastanku su prisustvovali poljoprivredni proizvođači iz oblasti animalne i biljne proizvodnje čija proizvodnja ima tržišni karakter. Prof. dr. Tanović uradio je prezentaciju poljoprivredno – tržišnih rentabilnih proizvodnji koje su pogodne za naše područje sa aspekta zemljišno – klimatskih uslova. Na sastanku su i razmijenjena iskustva, izneseni problemi i date sugestije poljoprivrednim proizvođačima kako da poboljšaju postojeću proizvodnju.