Poziv poljoprivrednim proizvođačima

Shodno novonastaloj situaciji o proglašenju stanja nesreće prouzrokovane pojavom COVID-19, vlada Federacije BiH je usvojila Odluku kojom se definišu mjere spram povećanja podrške proljetnoj sjetvi, a sve u cilju povećanja obima proizvodnje i osiguranja egzistencije stanovništva na teritoriji Federacije BiH.
Za pomenutu svrhu obezbijeđena su sredstva u iznosu od 9 miliona KM.

U cilju kreiranja preliminarne liste korisnika, pozivaju se svi zainteresirani poljoprivredni proizvođači koji namjeravaju vrštiti proljetnu sjetvu/sadnju, da izvrše prijave kod nadležne općinske službe-isključivo telefonskim putem i to na broj: 032/848-140, svakim radnim danom u terminu od 08-14 h.

Prijaviti se mogu svi poljoprivredni proizvođači sa sjedištem na području općine Vareš, upisani u registar  poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i raspoloživim poljoprivrednim zemljištem na teritoriji općine.

Prihvatljivi troškovi za proljetnu sjetvu u tekućoj godini su: troškovi nabavke sjemena povrtlarskih kultura (paradajz, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cvekla, grah, luk bijeli, luk crveni, salata, krompir), ratarskih kultura (heljda, merkantilni i silažni kukuruz), mineralna gnojiva kao i zaštitna sredstva kompatibilna zasnovanoj proizvodnji.

Federalno ministarstvo će naknadno objaviti javni poziv za proljetnu sjetvu, a iznos sredstava koji se dodjeljuje zavisiti će od iznosa sredstava po osnovanim zahtjevima i udjela sufinansiranja klijenta-lokalne samouprave( općina Vareš je iskazala potpunu spremnost za učešće u sufinansiranju). Maksimalan iznos podrške po krajnjem korisniku je 1 000 KM.