Odluka o radnom vremenu i rasporedu radnog vremena u općinskim službama

Na osnovu člana 36. (2) Zakona o radu („Sl. novine FBiH“ broj: 26/16) a u vezi sa članom 47. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i članom 48. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“, broj: 49/05)  i člana 33. Statuta Općine Vareš – Prečišćen tekst, broj: 01-162/12 od 11.09.2012. godine, Općinski načelnik, donosi odluku o radnom vremenu i rasporedu radnog vremena u općinskim službama

                                                                  Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se zbog proglašenja stanja nesreće u FBiH novo dnevno radno vrijeme zaposlenika općinskih službi za upravu Općine Vareš i Stručne služe Općinskog vijeća Vareš.

                                                                  Član 2.

Dnevno radno vrijeme utvrđuje se u trajanju od 08,00 do 14,00 sati.

                                                                  Član 3.                                                           

Rad sa strankama je od 08,00 do 12,00 sati. 
                                                      
                                                                 Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se do daljnjeg.

 

Općinski načelnik
Zdravko Marošević

PrilogVeličina
Odluka radno vrijeme.pdf185.74 KB