Sastanak sa predstavnicima JU Dom zdravlja Vareš

Danas 09.03.2020. načelnik Općine Vareš gosp. Zdravko Marošević održao je sastanak sa predstavnicima JU Dom zdravlja Vareš koje je predvodio direktor ustanove gosp. Fikret Operta. Tema sastanka su bili tekući problemi i poboljšanje zdravstvene zaštite na području općine.

Poseban akcenat je stavljen na terenske ambulante kao veoma bitan dio zdravstvene zaštite stanovništva, a ujedno i dio koji je najteže organizirati obzirom na kronični nedostatak resursa, kako ljudskih tako i materijalnih.