Sprječavanje daljnjeg zagađenja sliva rijeke Misoče

Dana 05.03.2020 godine u 11 sati u kabinetu načelnika je održan sastanak na kome su prisustvovali glavni Federalni vodni inspektor sa svojim saradnicima, načelnik općine Ilijaš sa svojim saradnicima, direktori Javno Komunalnih Preduzeća Ilijaša i Vareša, kao i načelnik općine Vareš sa svojim saradnicima.

Tema sastanka je bila provođenje zakonskih propisa iz oblasti vodoprivrede koji su vezani za sliv rijeke Misoče koji se prostire na područiju tri općine (Vareš, Breza i Ilijaš) iz kojeg se stanovništvo općine Ilijaš snabdijeva pitkom vodom.

Na sastanku su dogovorene konkretne aktivnosti koje su navedene  u elaboratu o zaštiti izvorišta rijeke Misoče, a koje će poduzeti Federalna vodna inspekcija iz svoje nadležnosti, Javna Komunalna preduzeća, kao i nadležne općinske službe, a koje su vezane za sprječavanje daljnjeg zagađenja sliva rijeke Misoče, s ciljem dosljedne provedbe cjelokupne zakonske regulative koja reguliše ovu oblast.