Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić posjetio Vareš

Na poziv načelnika općine Komšić se rado odazvao, te je time izrazio želju da se detaljnije upozna sa stanjem u Varešu. Službena posjeta započela je sastankom u zgradi općine. Tokom sastanka, općinski načelnik Hamdo Fatić i njegovi saradnici, te predsjedavajući OV Josip Malbašić gostima su predstavili općinu Vareš i upoznali ih sa trenutnom situacijom.

Predstavili su Strategiju razvoja Općine, njenu demografsku sliku, te su objasnili stanje u privredi, turizmu, povratku, a i sami gosti mogli su se uvjeriti u stanje na putnoj mreži općine Vareš, pa im nije trebalo posebno objašnjavati kako je to realna prepreka razvoja Vareša. Komšić je pokazao izuzetno interesovanje za pitanje eksploatacije nekada jakih vareških rudnika obojenih metala (olova, cinka i barita) i njihovih imovinsko-pravnih odnosa. Kako je rekao “postoje ozbiljni investitori koji imaju namjeru značajno ulagati u bosanskohercegovačke rudnike”.


Na njegovo hipotetičko pitanje, da li postoje izrađeni elaborati i projekti ukoliko bude zainteresiranih investitora da ulažu u vareške rudnike, načelnik Fatić je kazao da projekti postoje. Prema njegovim riječima, istraživanja pokazuju da postoje značajne zalihe rude na vareškom području, dovoljnih za narednih 50-ak godina ekspoloatacije. Kako je općini data mala nadležnost, to bi se i u ovom krajnje pozitivnom slučaju za Vareš, opet pitali Premijer ZDK i resorno kantonalno Ministarstvo, ali nesporno je da u Varešu postoje značajni potencijali za pokretanje i revitalizaciju rudarstva, drvne industrije, tekstila, turizma i drugih mogućnosti razvoja ove općine. Ne treba ni pominjati kako je do sada Vareš, kao jedna od poznatijih općina u bivšoj Jugoslaviji, bio maksimalno zapostavljen kada je riječ o bilo kakvoj pomoći nakon rata u razvoju općina. Tako je na satanku rečeno da su realne prepreke povratka u općinu Vareš nedostatak donacija, porušena infrastruktura, minska polja i teška socijalno-ekonomska situacija. Sve su to razlozi zbog kojih se prijeratni broj stanovnika prepolovio, pa mladi Varešani odlaze “trbuhom za kruhom” jer izlaz i posao vide u susjednim općinama.


Nakon sastanka, Komšić je prošetao gradom, posjetio je Staru crkvu i crkvu Sv. Mihovila.


Ovom posjetom, Komšić je u Vareš donio tračak nade da bi moglo biti značajnih investicija na ovom području, ali kako je i sam rekao “ovdje sam da vidim šta nudite ukoliko ljudi budu zainteresovani da ulažu u vašu Općinu”.