Memorandum o razumijevanju između Općine Vareš i predstavnika GAP-a

Danas u 10 sati, u Općini Vareš je upriličeno svečano potpisivanje Memoranduma  o razumijevanju između Općine Vareš i Projekta upravne odgovornosti za Bosnu i Hercegovinu (GAP), kojeg zajednički potpisuju načelnik Općine Vareš Hamdo Fatić i direktor Projekta Dana Frey.

GAP je zajednički poduhvat finansiran od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i Ambasade Kraljevine Holandije (EKN) u trajanju do 2012. godine, s ciljem stvaranja djelotvornije, odgovornije i lokalne uprave koja može odgovoriti na zahtjeve građana. Kao rezultat toga, najmanje 71 općina u BiH će značajno bolje funkcionirati i bolje pružati usluge uz veće zadovoljstvo i građana i poslovne zajednice općinskih institucija.
Provedbom Projekta, Općini će putem tima stručnih saradnika za različite oblasti javne uprave biti pružena tehnička i materijalna pomoć. Stručni tim će se baviti upravljanjem općinskim finansijama i budžetom, učešćem građana i transparentnošću u lokalnoj upravi, te poboljšanjem i prilagođavanjem usluga građanima kroz centre za pružanje usluga građanima.
Svojim će partnerskim općinama GAP pružiti usmjerenu tehničku pomoć, naročito u :

  • poboljšanju pružanja usluga korisnicima kroz sistem administrativnog upravljanja, uključujući uspostavu centara za pružanje usluga građanima,
  • uvećanju stepena transparentnosti i protoka informacija kako unutar tako i prema građanima i privrednim subjektima,
  • jačanju općinske kontrole nad prihodima i rashodima, i
  • poboljšanju kvalitete upravljanja ljudskim resursima.

Obje strane u ovom Memorandumu se obavezuju na saradnju u postizanju visokog stepena kooperacije i uspjeha tokom implementacije Projekta.