U Varešu elementarna nepogoda

Snijeg koji pada bez prestanka već sedam dana izazvao je velike teškoće u prometu na području Općine Vareš. Nekoliko sela je potpuno odsječeno a i u samom gradu situacija je veoma teška. Općinski štab civilne zaštite je zbog toga proglasio stanje elementarne nepogode i alarmirao sve službe koje mogu pomoći u normalizaciji prometa.

Visina snijega (koji i dalje pada) u gradu je preko 70 centimetara, a prema mjesnim zajednicama koje su na većoj nadmorskoj visini, naročito u predjelu planine Zvijezde, visina snježnog pokrivača je i preko jedan metar. Time je otežana komunikacija i dolazak autobusa sa sela. Iako je predlagano da se prekine nastava u školama, škole ipak održavaju redovnu nastavu s tim da je izostanak učenika-vozara u potpunosti i opravdan.


Općinski Štab je razmotrio cijelokupnu situaciju, te donio odluku da se u raščišćavanje snijega uključi sva raspoloživa mehanizacija u ovom trenutku, a koje u ovom momentu nema dovoljno.


Donesen je zaključak da se zatraži pomoć od kantonalne Uprave civilne zaštite i Vlade kantona da pomognu finansiranje radova na čišćenju snijega, jer općina Vareš nema dovoljno sredstava. Takođe je upućeno upozorenje svim privrednim subjektima, pravnim licima is vim građanima, da svako ispred svojih objekata izvrši čišćenje snijega te skidanja ledenica sa krovova, koje su takođe potencijalna opasnost za građane.Prema riječima općinskog načelnika Hamde Fatića sva raspoloživa mehanizacija JKP Vareš je na terenu  i radi se na čišćenju puteva i omogućavanju normalne putne komunikacije na cijeloj Općini. Štab CZ je u stalnom zasijedanju i pripravnosti.