Poziv građanima

Na lokalitetu "Veleška krivina", pored regionalne ceste R-444, a nejvjerovatnije tokom prošlog vikenda je istresena veća količina smeća. Služba za prostorno uređenje i obnovu Općine Vareš ovim putem moli građane koji imaju saznanja o počiniocima ovog (ne) djela, da ista prijave komunalno-građevinskom inspektoru na telefon 848-139 kako bi se poduzele odgovarajuće zakonske mjere iz nadležnosti ove inspekcije.