Održana zajednička vanredna sjednica OV Vareš i OV Olovo

Dana 02.07.2013. godine u 12,00 sati održana je Zajednička 1. Vanredna sjednica Općinskog vijeća Vareš i Općinskog vijeća Olovo u Varešu sa predloženim i usvojenim dnevnim redom:

1. Odluku o zabrani nastavka sječe i eksploatacije šume, izvlačenje šumskih drvnih sortimenata na području općina Vareš i Olovo
2. Odluku o osnivanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Šumarstvo Vareš i Olovo“ d.o.o. Vareš.

Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika OV Vareš i 16 vijećnika OV Olovo. Pored vijećnika, sjednici su prisustvovali Općinski načelnici Vareša i Olova, Bojan Bošnjak, ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u Vladi ZE-DO kantona, Nevzeta Elezović, direktorica Kantonalne uprave za šumarstvo, predsjednici političkih stranaka, vlasnici drvoprerađivačkih preduzeća, mediji i građani.

Nakon rasprave u kojoj su učestvovali vijećnici, općinski načelnici i ministar, pristupilo se izjašnjavanju vijećnika o navedenim Odlukama.
Odvojenim glasanjem vijećnika OV Vareš i OV Olovo, predsjedavajući Vijeća Vareš i Olovo su konstatirali  i utvrdili da su Vijeća usvojila:

1. Odluku o zabrani nastavka sječe i eksploatacije šume, izvlačenje šumskih drvnih sortimenata na području općina Vareš i Olovo
2. Odluku o osnivanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Šumarstvo Vareš i Olovo“ d.o.o. Vareš.

Sjednica je završena u 15:25 sati.

Više slika pogledajte u fotogaleriji.