Javni poziv za prijavu smještaja s ciljem uvrštavanja u turističku ponudu

U cilju obogaćivanja turističkog kapaciteta na području općine Vareš, u fazi je izrada turističke web stranice i prikupljanja promotivnih materijala za tu svrhu. Ovom prilikom pozivamo sve zainteresirane građane za iznamljivanje soba, kuća za odmor ili vikendica ukoliko već nisu svrstani u smještajnu ponudu, da se jave na broj telefona 032/848 126 ili na e-mail adresu vares@bih.net.ba

Također molimo sve zainteresirane građane da  pogledaju Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetim i kategorizaciji objekata u kojim se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu kako bih ustanovili da li njihov objekat ispunjava minimalne uvjete za željenu uslugu. Sve dodatne informacije možete dobiti od referenta za turizam u općini Vareš na gore navedenim kontakt informacijama ili na www.vares.info gdje ćete naći i turistički katalog Vareša Zvjezdane Staze.
 
Nadamo se da ćete se uključiti u što većem broju i obogatiti turistički smještanji kapacitet u našoj općini.

PrilogVeličina
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske uskuge u domaćinstvu- hr.pdf83.68 KB
Pravilnik o pružanju ugostiteljskih uskuga u seljackom domacinstvu-hrv_jezik _Sl_novine FBiH br_ 35-10_ _1_ _2.pdf70.36 KB