GAP radionica

U četvrtak, 12.7.2012, godine održana je radionica na temu Zagovaranje i izrade plana zagovaranja. Projekat Upravne odgovornosti (GAP) je organizovao radionicu koju je vodio gdin Admir Vranić i na kojoj su bili prisutni članovi radnih grupa za ravnopravnost spolova i mlade.


Pored teoretskog dijela koji se odnosi na osnove, definiciju i korake zagovaranja, na radionici su se uradile i pripreme za izradu praktičnog dijela zagovaranja. Naime, radne grupe imaju zadatak da naprave plan zagovaranja u općini na period od 12 mjeseci tako što će odabrati jednu temu iz već ranije usvojenog akcionog plana i koju ce detaljno razraditi i implementirati u narednih 12 mjeseci uz pomoć ostalih organizacija u općini Vareš.