Radionica radne grupe za mlade

U četvrtak, 02. 02. 2012. godine u Maloj Sali Općine Vareš održana je radionica Radne grupe za učestvovanje u projektnim aktivnostima implementacije strategija za mlade i akcionih planova sa predstavnikom GAP-a gospodinom Admirom Vranićem. Na radionici se između ostalog razgovaralo o daljnim aktivnostima Radne grupe koje je neophodno poduzeti u narednom periodu kao bi se došlo do akcionog plana i kvalitetnog dokumenta Strategije prema mladima općine Vareš/Omladinske politike.

Gospodin Vranić je rekao da će nova radionica biti održana polovinom februara kako bi se uvjerio da je Radna grupa poduzela određene korake ka ostvarivanju zacrtanih ciljeva.

Krajem februra-početkom marta bit će organizovan i trening za članove Radne grupe i druge zainteresovane na temu: „Pisanje projekata po standardima Evropske unije“ naglasio je gospodin Vranić.

Članovi Radne grupe bili su jednoglasni kada je u pitanju izvršavanje preuzetih obaveza tako da su konstatovali da će dati svoj maksimum kako bi sve obaveze izvršili u predviđenom vremenu i kako bi došli do „funkcionalnog dokumenta Strategije prema mladima općine Vareš“.