Održana 27. sjednica OV Vareš

Dana 31.07.2023. godine sa početkom u 14:00 sati održana je 27. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 17 od ukupno 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju. Sjednica je završila u 16:45. Raspravljalo se o sljedećim tačkama dnevnog reda:

1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaća u Zajedničkom općinskom pravobraniteljstvu.
Izvjestilac: Općinski načelnik.  

2. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Vareš.
Izvjestilac: Predsjedavajuća OV.

3. Prijedlog Rješenja: a) o razrješenju članova Komisije za izbor u regulirane organe; b) o imenovanju članova Komisije za izbor u regulirane organe.
Izvjestilac: Predsjedavajuća OV.  

4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Stručne komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina.
Izvjestilac: Ermin Musa.  

5. Prijedlog Programa obilježavanja Dana općine Vareš.
Izvjestilac: Općinski načelnik.  

6. Prijedlog Odluke o dodjeli općinskog priznanja i novčane nagrade Općine Vareš za 2023. godinu-Plaketa Općine Vareš za životno djelo.
Izvjestilac: Komisija.  

7. Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Vareš za 2022. godinu.
Izvjestilac: Direktorica JU Centar za socijalni rad Vareš.   

8. Izvještaj o radu i poslovanju JPU „Dječije obdanište“ Vareš u 2022. godini.
Izvjestilac: Direktorica JPU „Dječije obdanište“ Vareš.  

9. Izvještaj o radu Opće biblioteke Vareš u 2022. godini.
Izvjestilac: Direktorica JU Opća biblioteka Vareš.

10. Izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednica za 2022. godinu:
a)    MZ Borovica
b)    MZ Budoželje
c)    MZ Brgule
d)    MZ Dabravine
e)    MZ Dragovići
f)    MZ Duboštica
g)    MZ Kadarići
h)    MZ Mir
i)    MZ Pogar
j)    MZ Pržići
k)    MZ Striježevo
l)    MZ Strica-Zaruđe
m)    MZ Stupni Do
n)    MZ Vareš
o)    MZ Vijaka
Izvjestilac: Čedomir Jelić.  

11. Informacija o realizaciji Strategije razvoja kulture, turizma i sporta na području općine Vareš za period 2019-2024. godine, za 2022. godinu.
Izvjestilac: Čedomir Jelić.  

12. Izvještaj o provođenju Odluke o komunalnom redu Općine Vareš u 2022. godini.
Izvjestilac: Ermin Musa.  

13. Informacija o realizaciji Ugovora o koncesijama za 2022. godinu.
Izvjestilac: Ermin Musa.

14. Informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcionog/akcijskog plana za općinu Vareš u 2022. godini.
Izvjestilac: Ermin Musa.  

15. Izvještaj o stanju zaštite od požara na području općine Vareš sa akcentom na realizaciju Plana zaštite od požara.
Izvjestilac: Ibrahim Spahić.

16. Informacija o realizovanim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš za 2022. godinu.
Izvjestilac: Ibrahim Spahić.  

17. Tekuća pitanja.