120 godina industrije u Varešu

Davnog 16. kolovoza/augusta 1891. godine puštena je u rad prva visoka ped u Varešu, u Bosni i Hercegovini, ali i u ovom dijelu Europe. Tako je započeo industrijski razvoj ne samo u ovom malom srednjobosanskom gradu nego i u široj regiji. Dakle, ove godine slavimo jedan značajan jubilej – 120. obljetnicu od osnivanja prve željezare u Varešu, u Bosni i Hercegovini i u Jugoističnoj Europi, te ovom prilikom želimo ukazati na rane početke industrijskog razvoja ovog dijela Balkana i njegov doprinos regionalnom razvoju i europskoj tehničkoj i industrijskoj kulturi.


Nakon uspješnog stoljetnog razvoja crne metalurgije u ovom području, od 1997. godine odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Rudnik i željezara Vareš prestaju s radom.
Nažalost, danas rudnika i željezare u Varešu više nema, a rudokopi i pogoni vareške željezare su devastirani u tolikoj mjeri da ih je potrebno obnoviti iz ruševina uz pomoć postojeće relevantne zakonske regulative i na temeljima obaveze onih kojima su tako dugo služili.


Zakonska regulativa temelji se na načelima zaštite prirodnog, kulturno-historijskog i industrijskog nasljeđa, propisima zaštite prirode i okoliša na načelima održivog razvoja i razvoja turizma, ali isto tako i  međunarodnih konvencija iz ove oblasti, koje je BiH obavezna provoditi.


Iz naprijed navedenih razloga, inicijativna radna skupina, podržana od Općine Vareš i sama Općina Vareš, u povodu ovog značajnog  jubileja, pokrenule su održavanje Okruglog stola pod nazivom:


„120 GODINA INDUSTRIJE U VAREŠU“
Turistička prilika za obnovu i razvoj vareške regije na temeljima zaštite okoliša, prirodnog, kulturno-historijskog i industrijskog naslijeđa


Okrugli stol de se održati u velikoj općinskoj sali u Varešu dana 28.9.2011. godine s početkom u 11.00 sati.


Ciljevi ovog Okruglog stola su prikazati potrebu za:


- sistemskim pristupom u konkretnom provođenju obnove Vareša na temelju usvojenih programskih dokumenata (Strategija razvoja, Prostorni plan, Master plan razvoja turizma i Lokalni ekološki plan opdine Vareš;
 
- poticanje svih relevantnih domaćih i inozemnih institucija da se uključe u obnovu devastiranih objekata i budući razvoj vareške regije kao pilot-projekt za razvoj ostalih regija u Federaciji BiH i Bosni i Hercegovini;


- organiziranim i sistemskim pristupom rekultivacije prirodnog okoliša;


- izradu projekta za istraživanje, vrednovanje, dokumentiranje te prezentiranje i zaštitu jedinstvenog industrijskog naslijeđa općine Vareš i cjelokupne Bosne i Hercegovine;


- adekvatnijom zaštitom i prezentacijom kulturno-historijskih spomenika (stari kraljevski grad Bobovac, vareški stedci, religijski i drugi arhitektonsko-građevinski objekti i dr.);


- razvojem turističke ponude (prirodno i kulturno-povjesno naslijeđe, seoski i eko turizam, gastronomska ponuda organske hrane i lokalnih specijaliteta i sl.);


- razvoj turističkih kapaciteta i prometnica;


- potporu održivom povratku i poticaju zapošljavanja;


- osnivanje Fondacije/Zaklade za obnovu i razvoj Vareša.


Najvažniji cilj ovoga Okruglog stola je podrška inicijativi da se utemelji Fondacija za obnovu i razvoj Vareša, kako bi se naprijed navedeni ciljevi mogli i stvarno realizirati.


Iz navedenih razloga, očekujemo da će se ovom, za građane Vareša veoma značajnom događaju, odazvati svi oni koji su kompetentni za realizaciju ovog dugoročnog pothvat. Tu prije svega mislimo na predstavnike Federalne vlade, koja je svojom odlukom prekinula stogodišnji rad svih pogona i rudnika u Varešu, ali i na međunarodnu zajednicu, ponajprije zemlje članice Europske unije: Austrija, Češka, Slovačka, Mađarska, Italija, Njemačka, Francuska  i druge zemlje Europe i regije, koje su, na direktan ili indirektan način, od vareških proizvoda imale značajne koristi u izgradnji svoje infrastrukture, naročito u oblasti visokogradnje, te vodovoda i kanalizacije svojih najvećih gradova.


Također, očekujemo da će se okruglom stolu odazvati i ostale relevantne institucije i pojedinci, kao što su resorna ministarstva i specijalizirane uprave sa državne, federalne, kantonalne i lokalne razine, ugledna imena i institucije iz akademske zajednice, vjerskih zajednica, predstavnici nevladinog sektora, predstavnici susjednih općina, politički subjekti, mediji i najšira javnost.


Okrugli stol  će biti prilika da se čuje mišljenje svih sudionika ovog događaja i zato sa radošću i zahvalnošću očekujemo sve pozvane, kako bismo donijeli prave zaključke i započeli s obnovom i novim razvojem Vareša.Vareš to očekuje od Vas, zaslužio je!U prilogu možete preuzeti program okruglog stola.

PrilogVeličina
PROGRAM 120 Godina indrustrije u Varešu.pdf1.56 MB