Sastanak premijera Vlade i načelnika općina Ze-do kantona

U Varešu, dana 29.07.2011 godine  održan je sastanak na kojem su prisustvovali načelnici općina Ze-do kantona, kao i premijer Vlade Fikret Plevljak. Razgovarano je o nacrtu zakona o koncesijama, kao i o nacrtu zakona o državnoj službi. Inicijator sastanka je upravo premijer Vlade Ze-do kantona, te će se ovakvi sastanci održavati svaka dva mjeseca, a domaćin će uvijek biti neka od općina Ze-do kantona.

Glavni cilj ovakvih okupljanja je iznalazak riješenja za poboljšanje uslova života za građane ovoga kantona. Načelnik općine Vareš, g. Hamdo Fatić je pripremio ovaj sastank u odmaralištu Doli, cilj je bio upoznavanje premijera kao i drugih načelnika sa prirodom Vareša, problemom u tunelu Stijene kao i dobrim primjerom poljoprivredne proizvodnje žitarica u mjestu Ravne.

Načelnik općine je istakao je da je on optimista nakon današnjeg sastanka, jer smatra da se samo pristupom zajedništva može doći do zacrtanih ciljeva, u ovom slučaju zajedničkim prijedlozima i rješenjima vezanih za prijedlog zakona o koncesijama koje su i bile tema sastanka.

Pohvalio je inicijativu premijera Vlade Ze-do kantona na uspostavljanju koordinacije između Vlade i općina.