Potpisani ugovori za rekonstrukciju gradske komunalne infrastrukture

Dana 10.01.2023. godine u kabinetu općinskog načelnika potpisan je ugovor za izvođenje radova za rekonstrukciju gradske komunalne infrastrukture koji je podjeljen na 2 Lota. Lot 1 je sanacija gradskih ulica, odnosno parking prostor u ulici Korovinjići i sanacija udarnih rupa koji je potpisan sa City transportom d.o.o. Vareš, poslje provedene javne nabavke u iznosu 70.083,00 KM sa PDV-om.

Lot 2 je rekonstrukcija stepeništa na gradskom području, tačnije stepenište prema naselju Selište, potpisan sa Mušinbegović gradnjom d.o.o. Visoko u iznosu od 18.954,00 KM sa PDV-om.

Realizacija ugovora je 90 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Voditelj projekta ispred Općine Vareš je rukovodilac jedinice za upravljanje lokalnim razvojem Rusmir Berberović.