Obavijest - Anketa Godišnje istraživanje farmi 2022 (GIF)

Obaviještavamo poljoprivredne proizvođače primarno vlasnike farmi, da će se u periodu od 01.12-15.12.2022. godine na području općine Vareš, provesti Godišnje istraživanje farmi (GIF) od strane Federalnog zavoda za statistiku.

Godišnje istraživanje farmi se provodi na uzorkom izabranim domaćinstvima/kućanstvima, a anketiranje provode ovlašteni anketari Federalnog zavoda za statistiku.

Svrha ovog istraživanja je da se prikupe osnovne informacije o poljoprivrednoj (biljnoj i stočnoj) proizvodnji.

Koristimo priliku da zamolimo poljoprivredne proizvođače iz predmetnih oblasti na puno razumijevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti.

Prikupljeni podaci iz Ankete su povjerljivi i biti će objavljeni u agregiranom obliku.  Povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je čl. od 36. do 42. Zakona o statistici Federacije BiH i isti će se koristiti isključivo u statističke svrhe.