Održana 19. sjednica OV Vareš

Dana 27.10.2022. godine sa početkom u 15:00 sati održana je 19. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 19 od ukupno 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju. Sjednica je završila u 18:15. Raspravljalo se o sljedećim tačkama dnevnog reda:

1. Izvještaj o izvršenju budžeta/proračuna Općine Vareš za period januar/siječanj – jun/lipanj 2022. godine.
Izvjestilac: Općinski načelnik.

2. Prijedlog Odluke o uslovima i načinu davanja u zakup dijela poslovne zgrade u vlasništvu Općine Vareš.(„Centralna radionica“ površine 3.596 m2)
Izvjestilac: Ermin Musa

3. Prijedlog Odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje vozila za prikupljanje i odvoz otpada Javnom komunalnom preduzeću d.o.o. Vareš.
Izvjestilac: Ermin Musa

4. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Općine Vareš za period 2022-2027. godine.
Izvjestilac: Ibrahim Spahić

5. Prijedlog Odluke o izgradnji svjetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) u ulici Put mira.
Izvjestilac: Ermin Musa

6. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine radi oblikovanja građevinske parcele (građevinsko zemljište površine 213 m2).
Izvjestilac: Ermin Musa

7. Prijedlog Rješenja o prenosu prava posjeda i vlasništva u korist Općine Vareš (508 m2) sa vlasništva MZ Pržići
Izvjestilac: Ermin Musa

8. Prijedlog Programa finansiranja komunalnih djelatnosti za 2023. godinu.
Izvjestilac: Ermin Musa.

9. Prijedlog Strategije razvoja lokalnih cesta i ulica u gradu i naseljima, za period od 2022.-2032. godine.
Izvjestilac: Ermin Musa

10. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Vareš za prvo polugodište 2022. godine.
Izvjestilac: Sekretar OV.  

11. Informacija o stipendiranju i stipendistima općine Vareš u akademskoj 2021/2022. godini.
Izvjestilac: Čedomir Jelić.

12. Informacija o ostvarivanju osnovnih i dopunskih prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite na području općine Vareš.
Izvjestilac: Čedomir Jelić

13. Tekuća pitanja.