Prostorni plan Općine Vareš za period 2018. - 2038.

Dana 04.10.2022. godine u kabinetu Općinskog načelnika izvršena je primopredaja Prostornog plana Općine Vareš  za period  2018.-2038. godina između Općine Vareš  - Općinski načelnik i Služba za prostorno uređenje, kao Nosioci pripreme plana i Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje, kao Nosioci izrade plana.

U ime  Nosioca pripreme  primopredaji su prisustvovali Općinski načelnik Zdravko Marošević i Pomoćnik općinskog načelnika Ermin Musa, a u ime  Nosioca izrade Melina Lemeš i Semir Mahić.

Izrada i donošenje Prostornog plana općine Vareš treba da spriječi neracionalno korištenje prostora u svrhu ostvarivanja općih ciljeva zasnovanih na zajedničkim opredjeljenjima u namjeni prostora i korištenju prirodnih izvora i resursa utvrđenih planskim dokumentima šireg područja i strateškim  razvojnim dokumentima (međunarodni, državni, entitetski i kantonalni) i stvaranja planskih pretpostavki za realizaciju posebnih ciljeva razvoja prepoznatih kao specifičnosti općine Vareš kao prostorne cjeline za koju se radi Prostorni plan.

U svome obraćanju, načelnik je iskoristio priliku i zahvalio se svima koji su učestvovali u izradi ovog veoma važnog dokumenta za općinu.

Prostorni plan možete preuzeti na OVOM linku.