Obavijest obrtnicima i licima koja obavljaju obrtničke i srodne djelatnosti

Obavještavaju se obrtnici i lica koja obavljaju srodne djelatnosti sa poslovnim sjedištem na području grada Vareša, a kojima je izdato odobrenje za obavljanje djelatnosti prije 01.10.2021. godine, da su u skladu sa članom 82. Stav (1) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH („Sl.novine FBiH“, br: 75/21) dužni uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog Zakona.

Obrtnici koji u toku poslovanja imaju promjene (proširenje obima poslovanja, promjena sjedišta registrirane djelatnosti, vanjskotrgovinsko poslovanje i sl.) potrebno je da naznače u zahtjevu kako bi se iste navele u novom odobrenju za rad obrtničke djelatnosti.

Nadležni organ će i nakon isteka roka koji je Zakonom ostavljen za usklađivanje poslovanja, uvažiti podnesene zahtjeve obrtnika i izvršiti potrebno usklađivanje poslovanja.

Zahtjev za usklađivanje poslovanja potrebno je podnijeti Službi za privredu, financije i trezor putem protokola.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti na info pultu općine Vareš.

Napomena: Podnosioci zahtjeva su obavezni priložiti kopiju Rješenja kojim je odobreno obavljanje djelatnosti.

 

Stručni suradnik za obrt i poduzetništvo
Jadranka Radoš