Održana prva vanredna sjednica OV Vareš

Dana 29.08. 2022. godine sa početkom u 15:00 sati održana je prva vanredna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo svih 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju. Sjednica je završila u 15:25. Raspravljalo se o sljedećim tačkama dnevnog reda:

1. Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna/budžeta Općine Vareš za 2022. godinu.
Izvjestilac: Općinski načelnik.

2. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine JP i to:
a)    Skupštine JP „Vareš-stan“ d.o.o. Vareš
b)    Skupštine JP „Veterinarska stanica“ do.o. Vareš
Izvjestilac: Sekretar OV.

3. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine JP i to:
a)    Skupštine JP „Vareš-stan“ d.o.o. Vareš
b)    Skupštine JP „Veterinarska stanica“ do.o. Vareš
Izvjestilac: Sekretar OV.

4. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika i člana Upravnog odbora JU Dom zdravlja Vareš.
Izvjestilac: Sekretar OV.

5. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i člana Upravnog odbora JU Dom zdravlja Vareš.
Izvjestilac: Sekretar OV.

6. Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova komisije za izbor u regulirane organe.