Održana 18. sjednica OV Vareš

Dana 28.07.2022. godine sa početkom u 15:00 sati održana je 18. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 18 od ukupno 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda, osim tačke pod rednim brojem 1. koja je vraćena na dopunu, su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju. Sjednica je završila u 18:35. Raspravljalo se o sljedećim tačkama dnevnog reda:

1.    Prijedlog Odluke o utvrđivanju površina za parkiranje motornih vozila.
Izvjestilac: Ermin Musa.   

2.    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa vijećnika u Općinskom vijeću Vareš.
Izvjestilac: Sekretar OV.  

3.    Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja i novčane nagrade Općine Vareš za 2022. godinu.
Izvjestilac: Sekretar OV.

4.    Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2021. godini.
Izvjestilac: Čedomir Jelić.

5.    Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju puta Borovica (lokacija Rupice) –Tisovci.
Izvjestilac: Ermin Musa.

6.    Prijedlog Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vareš.
Izvjestilac: Ermin Musa.

7.    Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje Općine Vareš.
Izvjestilac: Općinski načelnik.

8.    Informacija o provođenju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Vareš za period 2016-2021. godine , za 2021. godinu.
Izvjestilac: Ibrahim Spahić.  

9.    Informacija o realizaciji Ugovora o koncesijama za 2021. godinu.
Izvjestilac: Ermin Musa.

10.    Prijedlog Programa obilježavanja 16. augusta/kolovoza – Dana općine Vareš.
Izvjestilac: Općinski načelnik.

11.    Tekuća pitanja.