Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija

Na osnovu Zaključka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti-Tekući transfer za stipendiranje studenata“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, broj: 02-11-1429/22 od 27.01.2022. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisuje konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2021/2022. godinu.

 

PrilogVeličina
Konkurs_za_dodjelu_stipendija.pdf200.57 KB
Kriteriji_stipendije.pdf288.4 KB