Obavještenje Federalnog zavoda za statistiku

Obavještavamo Vas da će se na teritoriji vaše općine Anketa o radnoj snazi u 2022. godini provoditi kontinuirano tokom cijele godine u skladu sa Programom i Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2022. godinu. Anketiranje domaćinstava na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku.

Anketa o radnoj snazi provodi se u uzorkom izabranim domaćinstvima na području vaše općine.

Osnovni cilj Ankete o radnoj snazi je dobijanje podataka o osnovnim radnim karakteristikama stanovništva i procjena ukupne radne snage u zemlji.

Koristimo priliku da Vas zamolimo za puno razumijevanje i podršku u provodenju ove aktivnosti.

Prikupljeni podaci iz Ankete su povjerljivi i isti će se, u skladu sa odredbama Zakona o statistici Federacije BiH (,,Službene novine FBiH", br. 63/03 i 9/09), koristiti isključivo u statističke svrhe.

PrilogVeličina
Obavještenje Federalnog zavoda za statistiku.pdf66.28 KB