Potpisani ugovori za općinske stipendije

Danas, 21. 01. 2011. godine u kabinetu načelnika potpisani su ugovori o stipendiranju za devet studenata sa područja naše općine koji su imali najbolje uslove po konkursu koji je raspisala Općina Vareš za studijsku 2010/2011 godinu. Treba napomenuti da se na ovaj konkurs prijavilo 43 studenta, međutim, samo njih devet je dobilo stipendije u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Vareš i prema mogućnostima naše općine.

Upravo zbog toga, načelnik je u svom obraćanju studentima kazao da se nada da će u narednim godinama ovaj broj biti znatno veći, kako bi na taj način Općina iskazala svoju podršku mladim ljudima u njihovom školovanju. Pored ovoga, načelnik je čestitao studentima na dobivenoj stipendiji, poželivši im sreću u nastavku studiranja uz želju da što prije svoje studije privedu kraj i sa znanjem koje su stekli na svom studiju pomognu u razvoju naše općine u budućnosti na svim poljima.

Amela Džido, studentica prve godine drugog ciklusa studija na Odsjeku za žurnalistiku Fakulteta političkih nauka u Sarajevu je rekla sljedeće: „Želim se na prvom mjestu zahvaliti načelniku Općine Vareš i Općinskom vijeću Vareš koji su nam omogućili da dobijemo ovu stipendiju, a na naše pitanje u koje svrhe će biti utrošen novac, uz smijeh Amela je kazala da je dobro došao za izmirenje redovnih studentskih obaveza.“