Održana Konstituirajuća-prva sjednica OV Vareš

Jučer, 14.01.2021. godine održana je Konstituirajuća-prva sjednica OV Vareš za mandatni period 2020-2024. Sjednica je počela intoniranjem državne himne, nakon toga načelnik i vijećnici su preuzeli uvjerenja Centralne izborne komisije o dodjeli mandata, te položili svečanu vijećničku zakletvu. (FOTOGALERIJA)

Nakon toga novoformirano vijeće je izabralo predsjedavajuću OV, Mahiru Brkić te zamjenika predsjedavajuće OV Mirnesa Ajanovića i time su stvoreni uvjeti za rad na ostalim tačkama dnevnog reda koji je imao sljedeći sadržaj:

1.    Odluka Centralne izborne komisije BiH o potvrđivanju rezultata lokalnih izbora 2020. godine i Informacija Općinske izborne komisije Vareš o provedenim lokalnim izborima u BiH 15.11.2020. godine na području općine Vareš.
Izvjestilac: OIK

2.   Uručivanje Uvjerenja o dodjeli mandata. (OIK)

3. Davanje i potpisivanje SVEČANE IZJAVE i IZJAVE o upoznavanju i prihvatanju Etičkog kodeksa od strane vijećnika s ovjerenim mandatima.

4.    Izbori:
a)    Komisije za izbor i imenovanje,
b)    Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vareš,
c)    Zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vareš.
            
5.   Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju potreba Općine Vareš za period od 1. januara/siječnja do 31. marta/ožujka 2021.godine.
Izvjestilac: Općinski načelnik

6.    Prijedlog Odluke o subvencioniranju mjesečne karte vozara MSŠ „Nordbat-2“ Vareš sa područja općine Vareš.
Izvjestilac: Općinski načelnik

7.    Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Vareš za 2020. godinu.
Izvjestilac: Sekretar OV

8.    Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Vareš za 2021. godinu.
Izvjestilac: Sekretar OV

9.  Informacija o postignutom uspjehu u školskoj 2019/2020. godini u OŠ „Vareš“ , OŠ „Vareš Majdan“ i MSŠ „Nordbat-2“ Vareš.
Izvjestilac: Čedomir Jelić.

10.  Informacija o provođenju Strategije razvoja kulture, turizma i sporta na području općine Vareš za period 2019-2024. godine, za 2019. godinu.
Izvjestilac: Čedomir Jelić.

11.   Informacija o provođenju Strategije omladinske politike na području općine  Vareš za period 2019-2024. godine, za 2019. godinu.
Izvjestilac: Čedomir Jelić.

12.   Tekuća pitanja.

Sve tačke dnevnog reda su usvojene i primljene k znanju. Sjednica je završena u 16:30 sati.