Održana deseta sjednica Općinskog štaba civilne zaštite

Danas 30.04.2020. godine u 09:00 sati u Velikoj sali Općine Vareš održana je deseta vanredna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite Vareš. U uvodnom dijelu načelnik Općinskog štaba CZ je upoznao prisutne sa novim naredbama koje je donio Federalni štab civilne zaštite.

Ukratko je rezimirana situacija u Domu zdravlja i policijskoj stanici te je ocijenjena zadovoljavajuće. Sve osobe kojima je propisana samoizolacija se pridržavaju propisanih mjera a svi kontakti dva najveća klastera u Varešu, jedan koji je vezan za radnike SIPA-e te drugi koji je vezan za MZ Budoželje, su proveli propisano vrijeme u samoizolaciji tako da su ta dva žarišta iskontrolirana bez daljnjih posljedica.

Načelnik Općinskog štaba Ibrahim Spahić predložio je da se ograniči rad pijace na malo uz obavezno poštivanje svih higijensko epidemioloških mjera, pa je nakon diskusije prisutnih članova donesna sljedeća Naredba:

1.    Naređuje se JKP d.o.o. Vareš  da ograniči rad pijace na malo, na lokalitetu „Pijaca“ na vremenski period od 8h do 11h i da dozvoli rad na pijaci samo domaćim proizvođačima mlijeka, mliječnih proizvoda, jaja i proizvoda domaće plasteničke proizvodnje sa područja općine Vareš.
2.    Naređuje se obavezno poštivanje higijensko epidemioloških mjera, osiguranje protoka kupaca na način da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 1,5 m između kupaca uz obavezu nošenja maske za kupce. Osiguranje dovoljne udaljenosti između stolova trgovaca uz obavezu nošenja maske i rukavica za trgovce.
3.    Za provođenje ove Naredbe zadužuju se JKP Vareš, Policijska stanica Vareš, Sanitarni inspektor Općine Vareš.
4.    Redovno izvještavati Općinski štab civilne zaštite o poduzetim aktivnostima i problemima u realizaciji.
5.    Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja od kada se  primjenjuje i traje do daljnjeg.
6.    Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaju važiti Naredbe: stav 2. Naredbe broj:02/4-40-1-220/20 od 19.03.2020. godine, Naredba broj:02/4-40-1-225/20 od 24.03.2020. godine, stav  5. Naredbe broj:02/4-40-1-287/20 od 17.04.2020. godine i Naredba broj:02/4-40-1-256/20 od 03.04.2020. godine.

PrilogVeličina
NAREDBA 313.pdf192.73 KB