Prva vanredna sjednica Općinskog štaba CZ

Jutros 19.03.2020. godine je u prostorijama Općine Vareš održana prva vanredna sjednica Općinskog štaba CZ. Na sjednici su doneseni zaključci i naredbe koje možete preuzeti u prilogu!

Formiran krizni štab za provođenje mjera i zaštite od COVID 19

Na osnovu člana 33. a u vezi sa članom 96. Statuta Općine Vareš- Prečišćeni tekst, broj: 01-162/12 od 11.09.2012. godine, donosim rješenje o formiranju Kriznog štaba za provođenje mjera i zaštite od pandemije (COVID 19) na području općine Vareš

I

Sastanak sa predstavnicima JU Dom zdravlja Vareš

Danas 09.03.2020. načelnik Općine Vareš gosp. Zdravko Marošević održao je sastanak sa predstavnicima JU Dom zdravlja Vareš koje je predvodio direktor ustanove gosp. Fikret Operta. Tema sastanka su bili tekući problemi i poboljšanje zdravstvene zaštite na području općine.

Sprječavanje daljnjeg zagađenja sliva rijeke Misoče

Dana 05.03.2020 godine u 11 sati u kabinetu načelnika je održan sastanak na kome su prisustvovali glavni Federalni vodni inspektor sa svojim saradnicima, načelnik općine Ilijaš sa svojim saradnicima, direktori Javno Komunalnih Preduzeća Ilijaša i Vareša, kao i načelnik općine Vareš sa svojim saradnicima.

Održana 35. redovna i 7. svečana sjednica OV vareš

Dana 27.2.2020. godine održane su 35. redovna sjednica Općinskog vijeća Vareš i 7. sevečana sjednica OV Vareš. Svečanoj sjednici prisustvovali su, osim vijećnika, zastupnici sa kantonalnog i federalnog nivoa, direktori javnih ustanova i preduzeća, predstavnici privrednika i drugi. Za svečanu atmosferu pobrinuli su se članovi tamburaškog orkestra i muzičke škole.

Studentima iz Vareša uručena rješenja o dodjeli boračkih stipendija

Dana 25.02. 2020. godine uručena su rješenja studentima sa područja općine Vareš, koji su ostvarili pravo na stipendiju Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona u studijskoj 2019./2020. godini. Rješenja su uručili Ministar za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona Fahrudin Čolaković i Općinski načelnik Zdravko Marošević.

Informacija o zapošljavanju u Općini Vareš u periodu od 2017. do 2020. godine

Radi pravilnog informiranja javnosti, građana Vareša, kako onih koji žive stalno u Varešu, tako i onih u iseljeništvu, objavljujemo spisak svih novih, povremeno ili trajno, uposlenih u Općini Vareš u periodu 2017. - 2020. godina.

Održana javna rasprava o Nacrtu Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Dana 20.02.2020.godine (četvrtak) sa početkom u 12.00 h u sali Općine Vareš održana je javna rasprava o Nacrtu Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ZDK. Kao predstavnice Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK javnoj raspravi su prisustvovale stručne saradnice: Rasema Sarić, Darija Kuhar i Aida Kurić.

Obavijest - projekat registracije nekretnina na području K.O. Pržići, Daštansko i Striježevo

Obavještavamo građane o početku implementacije projekta registracije nekretnina - 9. faza, na području Općine Vareš za katastarske općine: Pržići , Daštansko i Striježevo.

Donirani strojevi za čišćenje trotoara

Dana, 31.01.2020. Općina Vareš je dobila donaciju u vidu dva stroja za čišćenje snijega koji će značajno olakšati čišćenje trotoara, parkova i sl.

Naime, kompanija Assad Al-akel d.o.o Sarajevo koja na području općine Vareš realizira projekt izgradnje adrenalin parka, donirala je stanovnicima ova dva stroja.

Udruženi sadržaj