Natjecaj za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš

Na osnovu člana 29. Uredbe sa zakonskom snagom o Ustanovama („Službeni list R BiH“ br. 6/92, 8/93 i 13/94), člana 18. Pravila Javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš, broj 02-01-10/19 od 16.01.2019.godine, a u vezi sa Odlukom o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš, br.02-01-14/19 od 22.01.2019. godine,  Upravni odbor Javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš raspisuje natjecaj za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš.

Kompletan natječaj preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
NATJEČAJ DIREKTOR JU CENTAR ZA KULTURU final.pdf207.49 KB