Javni oglas za izbor i imenovanja predsjednika i članova Upravnih odbora

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 8. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirane organe – Prečišćeni tekst, broj: 01-50/13 od 18.02.2013. godine i broj: 01-178/13 od 20.06.2013. godine, u postupku imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima iz nadležnosti općinskog načelnika, Općinski načelnik Općine Vareš objavljuje javni oglas za izbor i imenovanja predsjednika i članova Upravnih odbora u Javnim ustanovama čiji je osnivač Općina Vareš.

Javni oglas preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Javni oglas predsjednika i članova Javnih ustanova.pdf252.41 KB