Radnički dom u Varešu zablistao u novom svjetlu

Dana 14.05.2018. godine uz svečanu ceremoniju prisustvovali smo otvaranju obnovljenog Radničkog doma u Varešu, koji svoje postojanje bilježi od 1904. godine, te nakon punih 25 godina ponovno postaje središte vareškog kulturnog života.

Svečani program započeo je svirkom mladih vareških tamburaša uz znak obilježavanja dugogodišnje tradicije tamburaša i tamburaških orkestara u Varešu.

Nakon niza muzičkih sadržaja za govornicu je stupio načelnik Općine Vareš Zdravko Marošević, koji je u obraćanju mnogobrojnim zvanicama iz političkog i javnog života pojasnio sami značaj današnjeg dana i prekretnicu koju će stvoriti objekat poput Radničkog doma, vezanu za buduće događaje kulturnog karaktera u Varešu.

"Dragi moji sugrađani, svi ste vi dio Radničkog doma jer ste svi na bilo koji način ugradili jedan dio sebe unutar ovih zidina. Sama općinska administracija nije bila u mogućnosti da izdrži teret ulaganja za obnovu Radničkog doma, tako da smo uz pomoć Vlade Federacije BiH i Vlade Zeničko-dobojskog kantona najzad uspjeli privesti kraju obnovu Radničkog doma. Radnički dom predstavlja hram historije i kulture, Dom gdje su se učile prve muzičke note i pročitana mnoga književna djela, održane pozorišne predstave. Danas konačno imam čast da poklonim Radnički dom svojim Varešanima i našoj omladini i novoj generaciji koja će da nastoji na održavanju kulturne tradicije grada Vareša", bile su riječi općinskog načelnika u obraćanju prisutnima.

U ime Razvojnog programa Ujedninjenih Nacija (UNDP), zvanicama se obratila i Maja Smrzlić, saradnik za lokalnu upravu UNDP-a dijeleći izuzetno zadovoljstvo na uspješnoj implementaciji projekta. Naglašavajući da je od početka saradnje sa Općinom Vareš u maju 2016. godine, Općina potpisala protokol o saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih Nacija na Projektu lokalnog integrisanog razvoja koji podrazumijeva trogodišnju Inicijativu koju finansira Europska Unija, a implementira Razvojni program Ujedninjenih Nacija. Jedna od najznačajnijih aktivnosti u sklopu Projekta sa Općinom je izrada Strategije lokalnog integrisanog razvoja za period od deset godina, izrada koja je kompletirana za šest mjeseci uz podršku različitih konsultanata. U navedenoj Strategiji je upravo obnova Radničkog doma prepoznata kao jedan od prioriteta. Maja Smrzlić je takođe je istakla izuzetnu saradnju sa načelnikom i Općinom Vareš, uz napomenu da će se ubuduće saradnja sa UNDP-om nastaviti.

Ministar ZDK za prostorno uređenje, promet, komunikacije i zaštitu okoline Fahrudin Brkić je takođe istaknuo riječi podrške  i čestitke za Općinu Vareš na implementaciji ovog, a i budućih projekata. "Vareško sam dijete i izuzetna mi je čast stojati u novoj sali Radničkog doma gdje pamtim veoma lijepo provedene trenutke. Dom poput ovoga je nešto što nam je prijeko potrebno za razvoj kulturnih i društvenih aktivnosti, s obzirom na činjenicu da je Vareš na području Zeničko-dobojskog kantona grad sa najvećom tradicijom kulturnih dešavanja i mi kao Vlada ZDK ćemo u budućnosti nastojati u pružanju podrške ovim ustanovama", zaključio je ministar Brkić.

Zahvale na učešću i donacijama u sklopu projekta obnove Radničkog doma u Varešu pripadaju Vladi Republike Hrvatske, United Nations Development Program BiH (UNDP), Fondaciji "Odraz" Sarajevo, Fondaciji za obnovu i razvoj regije Vareš, izvođačima radova "Seta inženjering" Zavidovići, Javnom komunalnom preduzeću Vareš kao i svim građanima Vareša koji su svojom inicijativom i podrškom na razne načine pomogli uspješan završetak ovog značajnog projekta.