Uspostava i zamjena zemiljišne knjige za katastarske općine Ravne i Budoželje

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama Ravne i Budoželje, da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovog poziva u Službenim novinama FBiH.

Kompletan poziv preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Poziv - zemljišne knjige.pdf225.83 KB