Javni oglas za dodjelu u zakup zgrade Kapitalna

Na osnovu člana 363. Stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Sl.novine Federacije BiH“, broj 66/13 i 100/13), člana 8.Odluke Općinskog vijeća Vareš, broj 01-50/17 od 28.02.2017. godine i člana 33. Statuta Općine Vareš–prečišćen tekst, broj: 01-162/12 od 11.09.2012. godine,  objavljuje javni oglas o dodjeli u zakup poslovnih prostora i garaža u vlasništvu Općine Vareš.

 

Kompletan oglas preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Javni oglas za dodjelu u zakup zgrade Kapitalna.pdf242.95 KB