Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Skupština Javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Vareš

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 8. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirane organe – Prečišćeni tekst, broj: 01-50/13 od 18.02.2013. godine i broj: 01-178/13 od 20.06.2013. godine, Komisija za izbor u regulirane organe Općinskog vijeća Vareš, objavljuje: javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Skupština Javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Vareš.

Kompletan oglas preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Javni oglas - Javna preduzeća.pdf303.31 KB