Članovi Centra za nenasilnu akciju u posjeti načelniku Općine Vareš

Dana 14.03.2018. godine načelnik Općine Vareš Zdravko Marošević na inicijativu Zlatka Prkića iz Vareša, primio je predstavnike Centra za nenasilnu akciju Sarajevo-Beograd, organizacije koja između ostalog radi na aktivnostima obilježavanja neobilježenih mjesta stradalih u ratu, mirovnog obrazovanja i istraživanja kulture sjećanja.

Cilj sastanka je je bio uspostavljanje bolje i adekvatnije saradnje sa lokalnim organom vlasti odnosno Općinom Vareš i upoznavanje aktivnosti na kojima se zasniva rad samog Centra za nenasiljnu akciju. Na sastanku su se razmatrale ideje da se u budućnosti pokrenu radovi na obilježavanju mjesta stradalih iz proteklog rata kao znak odaje počasti, na osnovu kriterija koje bi odredila i procijenila Komisija određena za uspostavu obilježja na području općine Vareš.

Ovim činom bi se konačno na području Općine Vareš uredila i obilježila sva značajna mjesta stradalih u ratu, simboličnim memorijalima, spomen-obilježjima sačuvala historija grada i na primjeren način odala počast poginulima. Načelnik Općine Vareš Zdravko Marošević je naglasio da će ako dođe do realizacije ovih aktivnosti pružiti svu potrebnu podršku koja je u njegovim i nadležnostima Općine Vareš.

Inače, Centar za nenasilnu akciju ima urede u Sarajevu i Beogradu i radi na izgradnji mira u regionu bivše Jugoslavije, od Makedonije, preko Kosova, pa sve do Hrvatske. Organizacija stavlja akcenat na osećaj ljudske solidarnosti – koja nije ograničena postojećim granicama, posvećenosti mirovnom radu i promjeni ka pravednijem društvu nenasilnim putem. U opisu organizacije takođe stoji da programima mirovnog obrazovanja i aktivnostima na polju dokumentarne produkcije i izdavaštva nastoji stvoriti nove i ojačati postojeće kapacitete za mirovni rad u regionu bivše Jugoslavije. Vođeni načelom zaštite ljudskih prava i sloboda svih pojedinaca, te vrijednostima dijaloga, saradnje, društvene pravde i solidarnosti nastoje stvarati i podržavati kapacitete fokusirane na vrednosni pristup izgradnji mira.