Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport

Na osnovu člana 4. stav (1) Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj 02-14-29462/09 i broj 02-14-28971/10 o utvrđivanju uslova i postupka za izradu i donošenje Programa utroška sredstva u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija „Transfer za sport“ Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisuje Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu.
Kompletan poziv preuzmite u prilogu!
PrilogVeličina
javni_poziv_sport_2017 (1).pdf125.57 KB