Sedma sjednica O.V. Vareš

Dana 26.05.2017. godine na rasporedu je bila sedma sjednica OV Vareš. Sjednica je započela u 14:00 a završena u 20:50 sati. Na sjednici je bilo prisustno 18 od 19 vijećnika. Na dnevnom redu je bilo 13 tačaka:

1.    Izvještaj o rezultatima izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica na području općine Vareš. (nije usvojen) 
-    Izvjestilac: Čedomir Jelić.  

2.    Prijedlog Odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica na području općine Vareš. (usvojen) 
-    Izvjestilac: Čedomir Jelić.  

3.    Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Vareš. (usvojen)
-    Izvjestilac: Ermin Musa  

4.    Prijedlog Rješenja o prestanku prava upravljanja i posjeda samoupravnoj interesnoj zajednici za komunalnu i stambenu oblast Vareš. (usvojen)
-    Izvjestilac: Ermin Musa  

5.    Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Vareš za 2016. godinu. (usvojen)
-    Izvjestilac: Predsjednik Upravnog odbora i direktor javne ustanove.  

6.    Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju  JP „Vareš – stan „d.o.o. Vareš za 2016. godinu. (usvojen)
-    Izvjestilac: Predsjednik Skupštine i direktor javnog preduzeća.

7.    Izvještaj o radu JP Veterinarske stanice d.o.o. Vareš za period od 01.01.-31.12.2016. godine. (usvojen)
-    Izvjestilac: Predsjednik Skupštine i direktor javnog preduzeća.  

8.    Izvještaj o realizaciji Odluke općinskog fonda za vatrogastvo u 2016. godini. (usvojen)
-    Izvjestilac: Rusmir Berberović.  

9.    Informacija o ostvarenim prihodima u 2016. godini po osnovu Odluka Općinskog vijeća Vareš. (usvojena)
-    Izvjestilac: Ermin Musa.  

10.    Informacija o realizaciji Ugovora o koncesijama  za 2016. godinu. (usvojena)
-    Izvjestilac: Ermin Musa  

11.    Informacija o provođenju Vansudske nagodbe, Općine Vareš i Zeničko –dobojskog  kantona, o načinu izmirenja obaveza po osnovu  Zakona o šumama Federacije BiH. (usvojena)
-    Izvjestilac: Ermin Musa  

12.    Informacija o stanju opremljenosti Profesionalne vatrogasne jedinice  Općine Vareš. (usvojena)
-    Izvjestilac: Rusmir Berberović.
13.    Tekuća pitanja