Sastanak načelnika općina Vareš, Breza i Visoko

Jučer, 11.05. 2017. godine u Općini Breza održan je sastanak načelnika općina kojem su prisustvovali: načelnik Općine Breza gosp. Munib Zaimović, načelnica Općine Visoko gosp. Amra Babić i načelnik Općine Vareš gosp. Zdravko Marošević sa saradnicima.

Tema sastanka bila je rješavanje aktualne problematika i planiranje zajedničkih projekata u budućnosti.

Ocjena je da sve tri općine udruženo mogu postići puno bolje rezultate u realizaciji projekata finansiranih od međunarodnih organizacija kao i u realizaciji projekata sa državnog, federalnog i kantonalnog nivoa.