Obavijest - provođenje ankete

Obavještavamo građane da će se u periodu od 15. do 28. maja ove godine, u skladu sa Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine, na teritoriji Općine Vareš provesti anketa o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvima pojedinačno.

Anketiranje domaćinstava na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku.

Anketa IKT-D provodi se na uzorkom izabranim domaćinstvima na području Općine Vareš.

Anketom o upotrebi informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno prikupljaju se podaci o pristupu informacionim i komunikacijskim tehnologijama, upotrebi računara, korištenju interneta, upotrebi elektronskih servisa javne uprave, trgovini putem interneta, elektronskim vještinama, te o socio-demografskim karakteristikama ispitanika.